Про діяльність Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України у 2016 році

Категорія: Спецпроекти Опубліковано: Понеділок, 30 січня 2017 Автор: НТСЕУ

ДОВІДКА
про діяльність Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України у 2016 році

Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ) є всеукраїнським громадським неприбутковим об’єднанням науковців, інженерів та фахівців, які працюють у галузі енергетики та електротехніки. Спілка здійснює свою діяльність відповідно до положень свого статуту, затвердженого Мін'юстом України, виконує передбачені щорічним тематичним планом заходи за рахунок добровільних внесків індивідуальних та колективних членів НТСЕУ. Діяльність Спілки протягом багатьох десятків років поширюється на всю територію України.

На різних етапах своєї діяльності НТСЕУ виступала в авангарді науково-технічних новацій в енергетичному секторі економіки України. Проведення науково-технічних конференцій, семінарів, громадських обговорень, круглих столів – є дієвою формою роботи Спілки щодо визначення, пропаганди та впровадження в сфері енергетики досягнень науки та інженерної техніки, передового досвіду та наукових знань, формування науково-технічного світогляду не одного покоління енергетиків.

Зважаючи на потребу активного впливу громадськості у впроваджені нагальних суспільних змін, держава визнає (Указ Президента України від 26.02.2016 № 68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні») необхідність створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, важливим елементом якого є громадські організації.

Спілка має певні важелі впливу на формування науково-технічної та нормативно-правової політики в паливно-енергетичному комплексі України, залучення громадськості до формування енергетичної політики країни. Цей вплив забезпечується шляхом організації науково-технічної, інформаційно-аналітичної, видавничої діяльності, пропаганди досягнень і передового досвіду в галузі енергетики, обговорення проектів інноваційно-інвестиційних планів розвитку енергетики країни і важливих нормативно-технічних актів з метою удосконалення та роз'яснення їх суті широкому загалу.

Протягом багатьох років керівники Спілки акредитовані при Комітеті Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки в якості експертів-консультантів, є членом Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, Громадської ради при Мінприроди та Громадської ради при НКРЕКП, членом Національної екологічної ради України. НТСЕУ співпрацює і є членом Спілки наукових та інженерних об’єднань України, Конфедерації журналістів України.

Протягом 2016 року НТСЕУ проведені науково-технічні заходи згідно щорічного Плану проведення конференцій, семінарів, громадських обговорень, виставок, аналітичних досліджень, урочистих заходів в галузі енергетики, які складаються і погоджується Міненерговугілля, за участю Міненерговугілля, Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, НКРЕКП та інших державних структур, національних енергокомпаній, енергогенеруючих та енергопостачальних компаній і підприємств різних форм власності, НАН України, технічних університетів, науково-технічних центрів та проектних інститутів.

НТСЕУ зусиллями Центрального правління і регіональних організацій Спілки протягом звітного періоду організувала проведення ряду Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних та науково-практичних конференцій і семінарів, круглих столів та громадських обговорень проблемних питань і перспектив в галузі енергетики, тематичних виставок про діяльність Спілки.

Основні науково-технічні заходи, що проведені в 2016 році за участі НТСЕУ:

Протягом 2016 року представники НТСЕУ також взяли участь у заходах:

Тематичним планом на 2017 рік передбачено проведення наступних науково-технічних заходів:

Фахівцями НТСЕУ проводиться щоденна аналітична робота з усіма публікаціями в українській пресі і в електронних ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу. Найбільш суттєві ідеї, техніко-економічні міркування, пропозиції та аргументи, викладені в них, включаються до Оглядів українських ЗМІ з проблем ПЕК.

Також кожні два тижні в цих виданнях наводиться аналіз роботи паливно-енергетичного комплексу України, в тому числі з питань виробництва електроенергії, видобування, постачання і споживання паливно-енергетичних ресурсів, розрахунків за відпущену енергію, фінансового стану підприємств ПЕК, розвитку галузей ПЕК, втрат електричної енергії, соціального захисту працівників галузей тощо. Ці інформаційно-аналітичні матеріали у форматі «ЕНЕРГОІНФОРМ–ИНФОРМЭНЕРГО» безкоштовно надсилаються до Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, департаментів та управлінь Міненерговугілля, НКРЕКП, ДП "Енергоринок", інститутів Національної академії наук України, компаній та підприємств паливно-енергетичного комплексу країни, провідних наукових і учбових закладів, членам Громадської ради при Міненерговугілля, громадських об'єднань енергетиків, представництв міжнародних організацій та іноземних фірм.

Спілка є співзасновником науково-виробничих журналів «Енергетика та електрифікація», «Электрические сети и системы», «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит», а також видає газету «Енергетика України в ХХІ столітті».

Фахова та організаційно-фінансова підтримка діяльності НТСЕУ таких колективних членів Спілки як ДП НЕК «Укренерго», Публічні акціонерні товариства (ПАТ) «Вінницяобленерго», «Укргідроенерго», «Донбасенерго», «Київенерго», «Центренерго», а також адміністративна і фахова підтримка Міненерговугілля, Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, Національної академії наук України, протягом звітного періоду дозволяла Спілці проводити заплановані науково-технічні та організаційні заходи на високому професійному рівні. У 2016 році мала місце несплата річних внесків окремими поважними колективними членами НТСЕУ, що стримує проведення запланованих науково-технічних заходів в інтересах окремих енергетичних компаній і енергетичного комплексу України в цілому.

Спілка має сталі наукові та інженерні традиції, активну громадянську позицію. Вплив НТСЕУ на формування енергетичної політики держави, забезпечення енергетичної та екологічної безпеки України здійснюється шляхом науково-технічної, інформаційно-аналітичної, видавничої діяльності, проведення конференцій, семінарів, громадянських слухань, фахового обговорення проектів інноваційно-інвестиційних планів розвитку та реформування енергетики країни, а також надання пропозицій і незалежної експертної оцінки проектів законодавчо-нормативних актів щодо досягнення енергонезалежності країни.

Зважаючи на виклики суспільства, потребу активного впливу громадськості у впровадженні нагальних суспільних змін, розробці і реалізації ефективної державної політики у різних сферах економіки, в тому числі енергетики, Спілка енергетиків України брала участь у розробленні Національної енергетичної стратегії та визначенні основних засад Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, в даний час проводить заходи щодо фахового та громадського обговорення і надання відповідних пропозицій у вирішенні проблем розвитку енергетики, формуванні коротко – та довгострокової ефективної енергетичної політики країни, забезпеченні енергоефективного та енергоощадливого використання і споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження сучасних інноваційних технологій, вітчизняних науково-технічних і технологічних досягнень, зменшення залежності від імпорту, досягнення енергонезалежності України тощо.

Спілка плідно співпрацює з органами законодавчої та виконавчої влади, НАНУ, енергетичними компаніями, науковими та учбовими закладами України, громадськими об’єднаннями енергетичного та екологічного спрямування.

Проведення конференцій, семінарів, громадських обговорень, виставок і конкурсів, передбачених щорічним тематичним Планом, аналітичні дослідження, регулярна підготовка і видання інформаційно-аналітичних матеріалів, оплата комунальних послуг, оновлення застарілої комп’ютерної та оргтехніки, поштові витрати, підписка на періодичні видання, експертні оцінки відомчих рішень, підготовка і видання спецвипусків науково-виробничих журналів з актуальних проблем енергетики, оплата праці штатного персоналу, відзначення ювілейних дат видатних енергетиків, можливість фінансової допомоги для лікування тяжкохворих, можливість сплатити членські внески до всесвітніх та європейських федерацій інженерів WFEO, FEANI та ін. витрати, які постійно зростають, потребують стабільної фінансової підтримки діяльності Спілки з боку Держави, енергетичних компаній і структурних підрозділів галузі.

Віце-президент, голова Виконкому
Науково-технічної спілки енергетиків
та електротехніків України,
Заслужений енергетик України
О.С.Дупак