Огляд пресиІнформаційно-аналітичні випуски НТСЕУ про стан та перспективи паливно-енергетичного комплексу України

forumXIX Міжнародний енергетичний бізнес форум «5Е», 19 – 21 жовтня 2021 р., Міжнародний виставковий центр

plan2019Перелік науково-технічних заходів (конференції, семінари, громадські обговорення, виставки, ювілейні заходи) в галузі енергетики на 2020 рік

КУДРЯ Степан Олександрович

Категорія: Видатні енергетики України
Опубліковано: Понеділок, 20 березня 2017
Автор: НТСЕУ

С.О.Кудрядоктор технічних наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України,
завідувач кафедри відновлюваних джерел енергії Національного технічного університету України «КПІ ім. І. Сікорського».

Наукові і науково-практичні результати відмічені багатьма державними та міжнародними відзнаками і нагородами. За значний внесок у розбудову України, заслуги перед українським народом та благодійну діяльність нагороджений Знаком Ордена «Святий Князь Володимир» ІV ступеня.

Народився 20 березня 1947 року в Рівненській області України. Після закінчення навчання у Київському політехнічному інституті (1971р.) почав трудову наукову діяльність на кафедрі електрохімії, де у 1978 році захистив кандидатську дисертацію.

Вже майже 50 років активна наукова та практична діяльність С.О. Кудрі пов’язана з розвитком відновлюваної енергетики України. Роботи в даній галузі були започатковані у 1979 році в Київському політехнічному інституті і надалі продовжені в Інституті електродинаміки НАН України, де у 1996 році він захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за темою «Системи акумулювання та перетворення енергії відновлюваних джерел».

У 2003 році за участі С.О. Кудрі створено Інститут відновлюваної енергетики НАН України, де він продовжив наукову діяльність на посаді заступника директора з наукової роботи, а з 2016 – на посаді директора ІВЕ НАН України.

С.О. Кудря є відомим вченим в галузі відновлюваної енергетики і має фундаментальні та прикладні наукові результати щодо створення енергетичного обладнання та комбінованих енергосистем на основі дослідження процесів перетворення і акумулювання енергії відновлюваних джерел. Під його науковим керівництвом розроблені методи дослідження і картографування енергетичного потенціалу відновлюваних джерел, покладені в основу створення атласу енергетичного потенціалу ВДЕ на території України, застосування якого є одним з визначальних факторів широкомасштабного впровадження ВДЕ в Україні. В ІВЕ НАН України та МНТЦ вітроенергетики виконано науково-дослідні роботи, завдяки яким було суттєво підвищено енергетичну ефективність функціонування промислових ВЕС в межах наукового супроводу державної «Комплексної програми будівництва вітрових електричних станцій в Україні».

Це далеко не повний перелік результатів наукової діяльності вченого. Він є автором 287 наукових праць, 15 монографій, у тому числі підручника «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», має 45 патентів й авторських свідоцтв.

Не менш важливою є його освітня діяльність – С.О. Кудря приділяє велику увагу підготовці наукових та інженерних кадрів в галузі відновлюваної енергетики, за його ініціативою в НТУУ «КПІ» створено кафедру відновлюваних джерел енергії, яку він очолює з 2006 року. Продовжуючи наукові дослідження, С.О. Кудря керує навчанням аспірантів і здобувачів, є головою спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій із спеціальності «Перетворювання відновлюваних видів енергії», головою вченої ради ІВЕ НАН України.

Новий науковий напрям та виконані С.О. Кудрею, його учнями та співробітниками роботи отримали визнання вітчизняних та зарубіжних вчених. Кудря С.О. бере активну участь в міжнародній співпраці науковців в галузі відновлюваної енергетики, його діяльність відзначена дипломом «Євросолар».

За період своєї трудової діяльності С.О. Кудря показав себе вмілим організатором та науковим керівником, робота посаді директора Інституту відновлюваної енергетики НАН України сприяє отриманню нових наукових знань в галузі відновлюваної енергетики та впровадженню результатів фундаментальних і прикладних досліджень в народному господарстві України. Велику увагу Степан Олександрович приділяє створенню законодавчо-правової бази щодо стимулювання розвитку відновлюваної енергетики в Україні для зміцнення енергетичної незалежності держави.

Безумовний талант, підкріплений працелюбством, забезпечує Кудрі Степану Олександровичу успіх у розвитку творчих ідей і задумів, а величезний багаж знань та наукового досвіду сприяє їх практичному впровадженню у реальні проекти.

СКЛЯРОВ Віталій Федорович

Категорія: Видатні енергетики України
Опубліковано: Середа, 16 лютого 2011
Автор: НТСЕУ

В.Ф.СкляровМіністр енергетики та електрифікації України з 1982 р. до 1993 р.

Академік Інженерної академії наук України

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Заслужений енергетик України

Голова Українського національного комітету Міжнародної Ради з великих електроенергетичних систем (CIGRE)

Автор понад 150 публікацій з питань енергетики, великого числа наукових праць, книг, авторських свідоцтв на винаходи

Відомо, що коли міністри залишають посаду, їх продовжують називати міністрами. Дивним є те, що в міністерській бюрократії слово "міністр" пишуть з великої літери.

Скляров Віталій Федорович - людина, яку інакше як Міністр з великої літери в енергетиці не називають. В історії енергетики України на цій посаді перебувало багато фахівців і політиків, але В.Ф. Скляров поєднує в собі фахівця-професіонала, вченого, політика і творчу особистість.

Те, що він енергетик по життю, можна зрозуміти з біографічної довідки.

Народився 10 серпня 1935 року в Чечено-Інгушетії. Закінчив Новочеркаський політехнічний інститут за спеціальністю "Центральні електростанції, мережі та системи".

Трудовий шлях розпочав на Ворошиловградській ДРЕС, де за 16 років відпрацював практично на всіх посадах: від чергового інженера до директора. Потім були інші підприємства, а також робота в Індії з надання технічної допомоги на ТЕС Нейвелі.

1973 року В.Ф. Склярова було призначено на посаду головного інженера РЕУ "Київенерго", з 1974 р. став керуючим РЕУ "Київенерго", а з 1976 р. очолив ВЕО "Київенерго". На той час до Київенерго входили електростанції та мережі міста Києва, а також Київської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей.

Під його керівництвом впроваджувалися швидкісні методи організації робіт на будівництві електростанцій, нові оригінальні технічні рішення у поєднанні з раціональними проектними пропозиціями, введення в експлуатацію на Київській ТЕЦ-5 двох турбогенераторів потужністю 100 МВт кожен та спорудження із введенням теплофікаційних енергоблоків потужністю 250/300 МВт кожен.

Віталій Федорович - один з ініціаторів реформування Районного енергетичного управління "Київенерго" у Виробничо-енергетичне об'єднання "Київенерго". І чим далі, тим більше він набував досвіду, професіоналізму, збагачував знання. У ті роки Київ і Київську ТЕЦ-5 відвідали близько 50 іноземних делегацій з різних куточків земної кулі. Вони вивчали досвід роботи ВЕО "Київенерго". Багато країн звернулося для отримання ліцензій на брускові конструкції, які використовувалися на будівництві корпусів ТЕЦ-5.

1977 року В.Ф. Склярова було призначено першим заступником міністра енергетики і електрифікації УРСР, а 1982 р. - міністром.

Уявіть собі, щоб у радянській енергетиці в 38 років очолити енергетичне об'єднання, а через чотири роки заступити на посаду першого заступника міністра, треба було мати неабиякі авторитет, знання, професійний досвід та відчуття відповідальності керівника. А Віталію Федоровичу прийшлося багато про що турбуватися в ті роки, бо на 70-80-ті припала велика розбудова української енергетики.

Складається враження, що в характері В.Ф. Склярова на генетичному рівні закладено почуття лідерства і незалежності. Сам він визнає, що "страждає крайнім ступенем незалежності у судженнях та тупо принциповий у переконаннях". Але якщо оцінювати здобутки енергетичної галузі з 1982 р. по 1993 р. під керівництвом міністра енергетики та електрифікації В.Ф. Склярова, то треба визначити, що його риси лідера - це вагома складова здобутих успіхів. Разом з ним в українській енергетиці сформувалася сильна команда фахівців-професіоналів, яка створювала галузеві програми впровадження науково-технічних розробок разом з Академією наук України та енергетичними підприємствами СРСР.

В.Ф. Скляров зробив вагомий внесок у створення всього енергетичного комплексу країни. Брав активну участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Цій сумній темі в нашій історії міністр присвятив окрему книгу "Завтра был Чернобыль: документальная повесть", яка перекладена на англійську, німецьку, французьку, іспанську мови.

За часи керування галуззю В.Ф. Скляровим Україна виробляла 330 млрд. кВтг на рік, з них 30 млрд. кВтг йшло на експорт (для порівняння: у 2010 р. вироблено лише 188 млрд. кВтг, а експортовано 4 млрд. кВтг).

Віталій Федорович безпосередньо керував впровадженням ремонтних робіт під напругою на обладнанні всіх класів напруг до 750 кВ, що дало різке зниження електротравматизму; автоматичним переведенням генераторів 200 МВт до режиму синхронного компенсатора та назад; організацією галузевого контролю за температурними вибігами пароперегрівачів, що призвело до значного підвищення надійності роботи блоків. Ці технічні рішення не мають світових аналогів.

У 1994-1995 рр. В.Ф. Скляров працював радником Прем'єр-міністра України, а у 2007 р. - радником Голови Верховної Ради України.

Держава високо оцінила його працю й відзначила почесного енергетика СРСР, заслуженого енергетика України трьома орденами та декількома медалями.

У Віталія Федоровича багато уподобань - мисливство, шахи, автомобілі, теніс та інші цікаві речі. У житті невибагливий.

Нині він голова Українського національного комітету Міжнародної Ради з великих електроенергетичних систем (CIGRE), президент громадської організації "Асоціація СІГРЕ - Україна".

Золотий фонд нації

СТОГНІЙ Борис Сергійович

Категорія: Видатні енергетики України
Опубліковано: Середа, 16 лютого 2011
Автор: НТСЕУ

Б.С.Стогній Академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України

Віце-президент Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України

Заслужений діяч науки і техніки України

Лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки та Премії НАН України ім. С.О. Лебедєва

Б.С. Стогній - визначний український вчений, який півстоліття своєї трудової діяльності віддав науці. Його ім'я добре відоме в широких колах наукової світової громадськості. Наукові роботи академіка Б.С. Стогнія присвячені дослідженням у галузі автоматизації електричних систем, розробці принципів побудови та оптимізації систем управління електроенергетичними об'єктами.

За його керівництва і безпосередній участі створено нове покоління вимірювальних перетворювачів струму для сучасних електроенергетичних та електротехнічних установок, які знайшли широке впровадження в промисловості України.

Борис Сергійович Стогній народився 18 березня 1936 р. в с. Гречанівка Полтавської області.

У 1959 р. закінчив Київський політехнічний інститут. У 1966 р. захистив кандидатську, а у 1984 р. - докторську дисертації.

У 1988 р. Б.С. Стогній обраний членом-кореспондентом, а у 1990 р. - академіком Національної академії наук України.

З 1961 р. працює в Інституті електродинаміки АН УРСР, з 1975 р. і до нині є завідувачем відділу автоматизації електричних систем.

Його наукові інтереси пов'язані з інформатизацією енергетики. Це, перш за все, дослідження в галузі автоматизації електричних систем, розробки принципів побудови та оптимізації систем управління електроенергетичними об'єктами, створення швидкодіючих алгоритмів перетворення та передачі даних у каналах передачі інформації в електроенергетичних системах. На базі цих досліджень впроваджено ряд розробок, зокрема автоматизовані та автоматичні системи контролю параметрів у нормальних і аварійних режимах роботи електроенергетичного обладнання електростанцій та підстанцій (Україна, Білорусь), комп'ютерна корпоративна інтегрована система управління електрифікованими залізницями.

Академіком Б.С. Стогнієм опубліковано більше ніж 300 наукових праць, у тому числі 12 монографій.

Багато сил та енергії академік Б.С. Стогній віддає науково-організаційній діяльності: з 1988 р. по 1993 р. - на посаді головного ученого секретаря Президії НАН України, з 1994 р. по 1998 р. - на посаді члена Президії НАН України, з 1998 р. і понині є академіком-секретарем Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.

Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України є одним із провідних відділень академії. Напрями наукової діяльності 12 установ Відділення охоплюють стратегічні засади розвитку енергетики, проблеми теплової енергетики, електроенергетики, енергомашинобудування, безпеки АЕС, інформатизації енергетики, вугільних енерготехнологій, відновлюваної енергетики.

Б.С. Стогній зробив вагомий особистий внесок у планування, організацію і забезпечення наукових досліджень в установах НАН України та вищих учбових закладах.

Золотий фонд нації

ШИДЛОВСЬКИЙ Анатолій Корнійович

Категорія: Видатні енергетики України
Опубліковано: Середа, 16 лютого 2011
Автор: НТСЕУ

А.К.ШидловськийПочесний директор Інституту електродинаміки НАН України

Віце-президент Національної академії наук України (1998-2004)

Академік-секретар відділення фізико-технічних проблем енергетики

НАН України (1988-1998)

Директор Інституту електродинаміки НАН України (1973-2007)

Член Центрального правління НТСЕУ

Опублікував понад 500 наукових праць

Шидловський Анатолій Корнійович - академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор - відомий учений у галузі електроенергетики та електротехніки народився 10 жовтня 1933 р. на Чернігівщині. У 1957 р. закінчив Національний технічний університет "КПІ". Від 1959 р. і до цього часу діяльність А.К. Шидловського пов'язана з Інститутом електродинаміки НАН України, в якому він пройшов шлях від інженера до директора Інституту (1973-2007 рр.). З 2007 р. він є почесним директором Інституту.

А.К. Шидловський у 1963 р. захистив кандидатську, а в 1971 р. - докторську дисертації. Членом-кореспондентом НАН України А.К. Шидловського обрано у 1978 р., а академіком НАН України - у 1985 р.

З 1988 р. до 1998 р. А.К. Шидловський був академіком-секретарем відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, а з грудня 1998 р. до квітня 2004 р. був віце-президентом НАН України. З квітня 2004 р. він - радник Президії НАН України.

Анатолій Корнійович Шидловський збагатив науку дослідженнями, що мають першорядне значення для розвитку сучасно ї енергетики, створення ефективного електроенергетичного устаткування і забезпечення його надійного функціонування.

Основні наукові праці Анатолія Корнійовича присвячені розвитку теорії багатофазних електричних кіл, компенсації фазових послідовностей напруг та струмів, побудові багатофункціональних пристроїв для оптимізації режимів систем електропостачання. Він створив загальну теорію пристроїв для стабілізації параметрів електроенергії і забезпечення електромагнітної сумісності в електричних мережах та системах стосовно до вирішення проблеми підвищення якості енергії, ефективного її перетворення і використання.

А.К. Шидловський велику увагу приділяє питанням стратегічного розвитку паливно-енергетичного комплексу України. За його ініціативи та під його керівництвом розроблялась "Енергетична стратегія України на період до 2030 р. та подальшу перспективу" (Розпорядження Президента України від 27.02.2003 р. № 42/2001-РП).

А.К. Шидловський створив наукову школу. Серед його учнів понад 45 кандидатів та 20 докторів наук. Академік А.К. Шидловський опублікував понад 500 наукових праць, у тому числі 25 монографій, має понад 100 винаходів і патентів.

Науковий доробок А.К. Шидловського відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки, премією НАН України ім. С.О. Лебедєва, премією НАН України ім. В.М. Хрущова. Йому присвоєно звання "Заслужений діяч науки і техніки України" та "Почесний енергетик України", нагороджено орденом "Знак пошани", відзнакою Президента України - орденом "За заслуги " ІІІ ступеня та орденом Ярослава Мудрого V ступеня, орденами Дружби (Росія) та "Kzzyzem Komandorskim orderu zaslugi Rzeczypospolitej Polskej" (Польща), а також медалями та почесними знаками.

А.К. Шидловський - почесний професор ряду вітчизняних та зарубіжних університетів.

Золотий фонд нації

БАТАЛОВ Анатолій Григорович

Категорія: Видатні енергетики України
Опубліковано: Середа, 16 лютого 2011
Автор: НТСЕУ

А.Г.БаталовЗаступник директора Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

Віце-президент Українського національного комітету CIGRE

Академік Академії інженерних наук України

Заслужений енергетик України

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Народився 2 січня 1947 року в м. Полоцьк Вітебської області, Республіка Білорусь.

Трудовий шлях А.Г. Баталов розпочав у 1971 р. асистентом кафедри електричних станцій Київського політехнічного інституту.

З серпня 1974 р. Анатолій Григорович працює на Державному підприємстві "Національна енергетична компанія "Укренерго" (раніше Оперативно-диспетчерське управління Півдня, Оперативно-диспетчерське управління України, Національний диспетчерський центр України) послідовно інженером, старшим інженером служби оптимізації електричних режимів, начальником сектора поточних режимів диспетчерської служби, заступником начальника диспетчерської служби, головним диспетчером, керівником цього підприємства.

З 1997 р. по 2002 р. обіймав посаду віце-президента акціонерного комерційного банку "Правекс-банк", але згодом повернувся у велику енергетику і з лютого 2002 р. працює на посаді заступника директора Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго".

А.Г. Баталов безпосередньо брав участь у розробці та реалізації заходів із забезпечення цілісності Об'єднаної енергетично ї системи України в екстремальних умовах, з інтеграції західної частини об'єднаної енергетичної системи України ("Бурштинський острів") до Європейської енергосистеми UCTE, з реаб ілітації гідроелектростанцій і засобів управління в Об'єднан ій енергосистемі України, з включення в роботу міждержавних повітряних ліній електропередачі Україна - Білорусь, з підвищення надійності видачі потужності АЕС західного регіону Об'єднаної енергосистеми України, з підвищення надійності енергозабезпечення АР Крим і Одеської області, з приведення Об'єднаної енергосистеми України до технічних вимог ENTSO-E та ін.

Результати інженерної діяльності відображені у понад 100 публікаціях та декількох навчальних посібниках.

Анатолій Григорович Баталов є членом Академії інженерних наук України, віце-президентом Українського національного комітету CIGRE, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. Йому присвоєно почесне звання "Заслужений енергетик України".

Золотий фонд нації