Огляд пресиІнформаційно-аналітичні випуски НТСЕУ про стан та перспективи паливно-енергетичного комплексу України

forumЯк уникнути типових помилок за проєктування та монтажу фундаментних уземлювачів. 15.09.2023 11:00

5EXX Міжнародний енергетичний бізнес форум «5Е»

17-19 жовтня 2023 року

Реформа вугільної галузі

Категорія: Публікації Опубліковано: Четвер, 05 січня 2017 Автор: НТСЕУ
Реформа вугільної галузі

CЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН
ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ УРЯДУ ДО 2020 РОКУ (Проект)

Основні проблеми, які мають бути вирішені у галузі

Незадовільний стан державних підприємств вугільної галузі зумовлено взаємодією протягом досить тривалого часу ряду факторів, які за своєю природою мають як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. До об’єктивних належать:

  • складність гірничо-геологічних умов видобутку вугілля;
  • вкрай недостатні обсяги капітальних вкладень у нове будівництво та на відновлення основних фондів вугледобувних підприємств, а також придбання сучасної високопродуктивної очисної та прохідницької техніки, транспортних засобів і впровадження новітніх технологічних рішень видобутку вугілля;
  • недосконалість цінової і тарифної політики залежно від енергетичної цінності вугільної продукції, а також непрозорість ринку;
  • відсутність системних кроків щодо приватизації шахт;
  • перебування майже всього майна вугледобувних підприємств під арештом або у податковій заставі;
  • падіння престижності шахтарської праці, втрата кадрового потенціалу вугільної галузі, відсутність сучасної інноваційної навчальної бази з підготовки фахівців вугледобувного виробництва.

Суб’єктивні фактори пов’язані з частими необґрунтованими структурними змінами у галузі; падінням рівня менеджменту державних підприємств вугільної промисловості; відсутністю сучасних, законодавчо та фінансово забезпечених програм оптимізації розвитку галузі.

Реалізація програми "Українське вугілля", яка затверджена постановою Уряду від 19.09.2001 № 1205, була спрямована на підвищення ефективності роботи підприємств вугільної промисловості та забезпечення належного рівня видобутку вугілля для потреб національної економіки, і передбачала подолання кризи у вугільній галузі протягом 2001-2010 років.

Фактичні обсяги фінансування підприємств галузі протягом дії програми "Українське вугілля" становили лише 31 % від необхідних, що не дозволило досягти поставленої мети – виводу підприємств на конкурентоспроможний, самоокупний рівень, вирішення соціальних і екологічних проблем шахтарських регіонів.

Також, у результаті розриву сталих зв’язків між підприємствами галузі через військові дії на Сході країни, було порушено залізничне сполучення, постачання матеріалів і обладнання на вугледобувні підприємства, погіршилися розрахунки за спожиту електроенергію і відвантажену вугільну продукцію, різко скоротилися обсяги видобутку вугілля і проведення гірничих виробок, насамперед розкривних та підготовчих, що спричинило погіршення фінансового стану підприємств.

Наразі у вугільній галузі виникла загроза згортання вуглевидобутку на більшості шахт протягом одного-двох років.

Ключові кількісні показники, якими характеризується ситуація

Видобуток рядового вугілля підприємствами Міненерговугілля у 2015 році склав 6,7 млн. тонн. Очікуваний обсяг видобутку у 2016 році складе 5,3 млн. тонн і без вжиття негайних заходів тенденція скорочення вуглевидобутку буде зберігатися.

Мета, яку ми хочемо досягнути в середньостроковій перспективі і до кінця 2017 року

Оптимізувати структуру управління вугільною галуззю, здійснивши системні заходи з удосконалення використання її внутрішнього технічного, технологічного та людського потенціалу для нарощування обсягів видобутку вугілля, підвищення економічної ефективності і переведення вугільної галузі на бездотаційний (самоокупний) режим роботи, що сприятиме створенню умов для залучення недержавних інвестицій у вугільну галузь.

Цільові кількісні показники, яких ми маємо досягнути в середньостроковій перспективі і до кінця 2017 року

Планом на 2017 рік передбачено проведення 60 051 п. м гірничих виробок, у тому числі 50 231 п. м розкривних та підготовчих. Плановий обсяг видобутку рядового вугілля становить 6,3 млн. тонн.

За попередніми оцінками, економія від намічених планів у рамках реформування галузі може досягти 1,5 млрд. гривень і більше, що дасть змогу усунити соціальну напругу в колективах вугільних підприємств та дасть поштовх для розвитку вугледобувних регіонів.

Відповідність пріоритету Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, іншим стратегічним документам

Реформування вугільної галузі відповідає:

- розділу 9 "Програма енергонезалежності" Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020" схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015;

- розділу XII "Реформа енергетики та енергонезалежність" Програми діяльності Кабінету Міністрів України, яка схвалена постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099-VIII.

Суть підходу, який пропонується реалізувати в середньостроковій перспективі

Оптимальним варіантом подолання кризових явищ у галузі, на сьогоднішній день, є оптимізація структури управління державними підприємствами галузі.

Створення єдиної юридичної особи – державного підприємства "Національна вугільна компанія", до складу якого мають увійти підприємства, як відокремлені підрозділи без права юридичної особи. Зазначене дозволить здійснити заходи щодо:

зменшення витрат та збільшення дохідної частини галузі, у т. ч. шляхом зміни філософії щодо її реструктуризації;

створення умов для зниження собівартості видобутку вугільної продукції;

раціонального використання обладнання, технічних та матеріальних ресурсів підприємств;

створення галузевого енергомеханічного сервісного центру з ремонту, монтажу та налагодження обладнання;

централізації та проведення максимально прозорих процедур тендерних торгів на закупівлю обладнання, матеріалів та послуг;

створення єдиного проектно-конструкторського та науково-дослідного підрозділу;

передачі органам місцевого самоврядування об’єктів соціальної інфраструктури;

оптимізації непрофільних активів вугледобувних підприємств;

запровадження дієвих механізмів соціального захисту працівників, які будуть вивільнені у зв’язку з ліквідацією шахт, а також щодо розв’язання екологічних проблем в шахтарських регіонах.

Реалізація намічених заходів дасть змогу покращити фінансово-економічний, технічний та технологічний стан вугледобувних підприємств; створити привабливі умови для залучення недержавних інвестицій; звільнитися від не профільних активів галузі; задовольнити потреби національної економіки якісною вітчизняною вугільною продукцією.

Послідовність кроків, які планується зробити у 2017 році

1. Затвердження проекту розпорядження "Деякі питання подальшого функціонування підприємств вугільної галузі"

2. Виконання Плану реорганізації державних підприємств

3. Переоформлення документів дозвільного характеру (дозволів, ліцензій тощо)

Обговорення