Експлуатація, діагностування, ремонт трансформаторів та іншого силового обладнання. Рішення науково-практичної конференції

Категорія: Публікації Опубліковано: Вівторок, 16 липня 2019 Автор: НТСЕУ
Експлуатація, діагностування, ремонт трансформаторів та іншого силового обладнання

 

Рішення науково-практичної конференції

ЕКСПЛУАТАЦІЯ, ДІАГНОСТУВАННЯ, РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРІВ ТА ІНШОГО СИЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ.
ДІАГНОСТИКА ТРАНСФОРМАТОРНИХ ОЛИВ.
БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛУ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ.
НОРМАТИВНА БАЗА В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ.
МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД.

м. Львів, 10-14 червня 2019 року

Конференція організована за ініціативи ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ТОВ «НІЦ «ЗТЗ-Сервіс», Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України та Львівської Регіональної НТСЕУ за підтримки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У роботі Конференції взяли участь:

Всього у конференції взяли участь 70 фахівців.

Основна мета конференції:

Проблемні питання винесені на обговорення:

Учасники конференції зауважили, що за рік від проведення останньої конференції НТСЕУ (травень 2018 р., с. Славсько) позитивних змін в тих проблемних питаннях, які були поставлені рішенням минулої конференції стосовно обслуговування трансформаторного обладнання в енергетиці, не спостерігається. А тому всі проблемні питання та рішення торішньої конференції є актуальними. Основними з таких проблем є експлуатація та діагностування електрообладнання, яке відпрацювало свій ресурс, питання нормативної бази, інформаційної підтримки експлуатаційного та діагностичного персоналу з боку міністерства та його структур, питання експлуатації та захисту електромереж 6 - 35 кВ.

На конференції було заслухано 30 доповідей та повідомлень.

Одним з основних і вже традиційних питань, які обговорювались на конференції - це незадовільний стан нормативної бази в енергетиці України.

Головуючий Ю. Г. Куцан проінформував присутніх, що Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 №695, схваленої Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 №26, на території України припинена дія стандартів колишнього СРСР (ГОСТів).

Інші доповідачі звернули увагу присутніх, що рекомендації з цього приводу надані Мінекономрозвитку та ДП «УкрНДНЦ всім зацікавленим сторонам, які надано на офіційному вебсайті (ukrcsm.kiev.ua), самостійно знайти альтернативу використанню ГОСТ, нікого з учасників конференції не вдовольнила. Не додали розуміння ситуації й доповіді представника НПЦР ОЕС України ДП НЕК «Укренерго» (Стан нормативної бази в Україні) та Львівського конструкторського бюро (Аналіз нормативної документації для експлуатації силового обладнання). Незадовільний стан нормативної бази, зокрема відсутність нормативних документів з вимірювальних трансформаторів струму та напруги (ДСТУ ІЕС 60044-1: 2008 та ДСТУ ІЕС 60044-2: 2008), було наголошено в доповіді представників запорізького виробника вимірювальних трансформаторів ТОВ «ЕЛІЗ» (правонаступник ЗЗВА).

В доповідях виробників силових трансформаторів «Запоріжтрансформатор» та АВВ було надано інформацію про розвиток нових технологій та здобутки в розробці та впровадженні систем он-лайн моніторингу.

Нові розробки та проблеми он-лайн моніторингу було розглянуто також в доповідях ТОВ «Енергоавтоматизація», ПІЦ «ЗТЗ-СЕРВІС», українського представництва фірми Камлін (Великобританія), українського представництва МТЕ (Швейцарія).

Значна кількість доповідей була представлена розробниками та дистриб’юторами вимірювальної техніки та технологічного обладнання: українське представництво ОМІКРОН (Швейцарія), ТОВ «ОЛТЕСТ», ПП Бутко М.В., НУ «Львівська політехніка», ТОВ «Елмотехнології».

Майже всі доповідачі детально звертали увагу на незадовільний стан нормативно-методичної бази, стан якої ніяк не відповідає вимогам, які стоять сьогодні перед інженерно-технічними працівниками галузі всіх рівнів.

З доповідями за вказаною тематикою виступили:

Спахі А.В. - керівник відділу автоматизованих систем ПрАТ «Запоріжтрансформатор», Бережний В.М. - технічний директор НІЦ «ЗТЗ - Сервіс», Квицинський А.О. - к.т.н., керівник департаменту НПЦР ОЕС України ДП НЕК «Укренерго», Богуслав Валькевич - регіональний менеджер АББ, Польща, Мудрик А.А. - консультант з трансформаторів Camlin Power  (Великобританія), Малмигін Т. та Охрименко А. - менеджери ОМІКРОН, Осадчий В. П. - начальник сервісного центру ТОВ «ОЛТЕСТ», Сахно О.А. - к.т.н., заст. директора ТОВ «Енергоавтоматизація», Гречко В.С. - менеджер ТОВ «Автоформула», Скулін В.І.- директор ТОВ «Елмотехнології», Соколов С.Г. - керівник енергетичного напрямку ТОВ «Тотал Флюід Менеджмент», Запояско В.В. та Пустовий В.П. -керівники ТОВ «ЕЛІЗ», Бутко М.В. - приватний підприємець, Тупіс Л.В. - директор ТОВ «Моніторинг та сервіс енергетичного обладнання», Прудніков С.М. - головний фахівець ПРАТ «ЛьвівОРГРЕС», Базилевич М.В. - асистент Інституту енергетики НУ «Львівська політехніка», Шпак О.Л. - к.т.н., доцент Хмельницького НТУ та інші.

На основі заслуханих доповідей і їх обговорення учасники конференції зазначили:

Вирішили:

 1. Рекомендувати Міненерговугіллю звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією створення робочої групи з розробки національної програми переходу на сучасні міжнародні стандарти в галузі енергетики з виділенням необхідного бюджетного фінансування для її роботи;
 2. До повного виконання Національної програми стандартизації по п.1 призупинити дію Постанови кабінету міністрів України від 09.12.2014р. №695.
 3. Рекомендувати Міненерговугіллю:
  3.1. Надати роботам з розробки та оновлення нормативно-методичної бази електроенергетики статус пріоритетних.
  3.2. Скласти план перегляду та розробки нормативних документів на найближчі два роки з відповідним фінансуванням.
  3.3. Розробити чіткі правила вибору фахового розробника нормативних документів та порядок їх узгодження.
  3.4. Провести роботу з перегляду теперішньої нормативної бази з експлуатації і діагностики електрообладнання відповідно до теперішніх вимог експлуатації.
 4. Через відсутність в стандартах МЕК мереж 35 кВ і вимог щодо силового обладнання 35 кВ повернути в дію стандарти ГОСТ, які стосуються всього, що пов’язано з мережами 35 кВ.
 5. Рекомендувати Міністерству видати наказ щодо заборони закупівлі будь-якого силового обладнання на 30 кВ для потреб ринку України в мережу 35 кВ.
 6. Внести пропозицію щодо використання вимірювальних трансформаторів виключно з масляною або маломасляною ізоляцією. Щодо вимикачів використання в класі напруги до 35 кВ виключно вакуумних вимикачів.
 7. Рекомендувати розробку програми впровадження в систему електропередач НЕК «Укренерго» керованих шунтуючих реакторів для найбільш економічного та ефективного способу компенсації реактивної потужності.
 8. Пришвидшити адаптацію європейських стандартів в Україні та розробку нормативних документів, які необхідні для повноцінного функціонування нової моделі ринку електроенергії.
 9. Вийти до відповідних Державних органів виконавчої влади з пропозицією розробки нормативної документації наступних тематик: розробка та виготовлення трансформаторного обладнання, метрологія, вимірювальні ТС, ТН та інші, системи безперервного контролю. Встановити норми на виконання системи газоаналізу та рекомендації дій для обслуговуючого персоналу.
 10. Рекомендувати Міненерговугіллю брати більш активну участь ' у підготовці та роботі майбутніх конференцій. Надати фінансову підтримку в проведенні наступних конференцій, як джерела отримання інформації та майданчика обміну досвідом середньої ланки інженерів-енергетиків.
 11. Зазначене Рішення Конференції довести до відома Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, розмістити на веб-сайті НТСЕУ і опублікувати у фахових журналах: «Енергетика та електрифікація», «Злектрические сети и системні», «Новини енергетики».

Головуючий:

Куцан Ю.Г.,
заступник директора ІПМЕ ім. Г.Є Пухова, заслужений енергетик України, докт. техн. наук, академік АТН України, член Правління НТСЕУ

Члени редакційної комісії:

Квицинський А. О.,
начальник департаменту НПЦР ОЕС України ДП НЕК «Укренерго», канд. техн. наук.

Бережний В.М.,
технічний директор НІЦ «ЗТЗ-СЕРВІС»

Спахі А.В.,
 керівник відділу автоматизованих систем ПрАТ «Запоріжтрансформатор»

Мота І.Д.,
заст. голови Львівської Регіональної НТСЕ України

За темою:

Програма науковопрактичної конференції

Експлуатація, діагностування, ремонт трансформаторів та іншого силового обладнання, діагностика трансформаторних олив