Огляд пресиІнформаційно-аналітичні випуски НТСЕУ про стан та перспективи паливно-енергетичного комплексу України

forumЯк уникнути типових помилок за проєктування та монтажу фундаментних уземлювачів. 15.09.2023 11:00

5EXX Міжнародний енергетичний бізнес форум «5Е»

17-19 жовтня 2023 року

Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент у Центральноукраїнському національному технічному університеті - Оптимізація добового режиму електроспоживання промислових підприємств

Категорія: Публікації Опубліковано: П'ятниця, 16 жовтня 2020 Автор: НТСЕУ

Зміст статті

Оптимізація добового режиму електроспоживання промислових підприємств

Однією з нагальних проблем електроенергетики України є нерівномірність електроспоживання протягом доби. Характерною особливістю добового графіка електричного навантаження (ГЕН) об’єднаної енергосистеми (ОЕС) є наявність двох піків – ранкового та вечірнього, а також зниження навантаження на 15…30 % у нічні години. Нерівномірність ГЕН ускладнює забезпечення перманентного балансу електроенергії (ЕЕ) та призводить до погіршення режимів роботи як ОЕС в цілому, так і її складових (наприклад, обласних енергокомпаній (ЕК)). Розбалансування енергосистеми України внаслідок дефіциту палива та перебоїв з його транспортуванням, аварійних ситуацій на атомних електричних станціях призводять до введення в дію періодичних аварійних та «віялових» відімкнень споживачів ЕЕ, що спричиняє пошкодження виробничого устаткування, масове бракування продукції та значні економічні збитки від вимушених простоїв.

Підтримання електроенергетичного балансу можна досягти нарощуванням високоманеврових генеруючих потужностей або ж цілеспрямованим управлінням режимом електроспоживання у часі, що на сьогодні є більш раціональним. Найпотужнішою за електроспоживанням групою роздрібного ринку електроенергії і, водночас, гнучкою в плані оптимізації режиму, є промислова галузь, споживання котрої становить близько 50 % від загального навантаження ОЕС, тому переважно саме ГЕН промислових підприємств визначає нерівномірність ГЕН ОЕС.

До вирівнювання режиму електроспоживання в часі прагнуть перш за все виробники ЕЕ, натомість, споживачі більш за все зацікавлені у економії плати за ЕЕ. Для досягнення сукупності цих результатів слугують диференційовані у часі тарифи, котрі покликані спонукати до перерозподілу навантажень із зон піку та напівпіку – до нічної зони. Проте, існуючі методи регулювання режиму електроспоживання є малоефективними, а діюча система диференційованих тарифів на сьогодні вже вичерпала свої регулюючі можливості. Отже, розроблення і удосконалення методів управління електроспоживанням для оптимізації добового режиму електроспоживання промислових підприємств та сприяння підтриманню балансу попиту і виробництва ЕЕ є актуальною задачею для енергетики країни і обласних енергокомпаній.

Мета: вирівнювання добового графіку електричного навантаження енергокомпанії; зменшення втрат в лініях електропередач, зменшення витрат на закупівлю електричної енергії на оптовому ринку за рахунок впровадження методів  оптимізації добових режимів електроспоживання.

Науково-технічна продукція:

  • комплекс організаційно-технічних заходів та методика управління режимами електроспоживання промислових об’єктів;
  • методика комплексного управління режимами електроспоживання для оптимізації обласних енергетичних балансів
  • система контролю рівня ефективності використання електричної енергії на промислових об’єктах;
  • методика управління режимом електроспоживання промислових підприємств за рахунок технологічного ресурсу.

Практична значимість результатів:

  • Вирівнювання добового графіку електричного навантаження енергокомпанії;
  • Зменшення втрат в лініях електропередач, зменшення витрат на закупівлю електричної енергії на оптовому ринку за рахунок впровадження методів оптимізації добових режимів електроспоживання.

Впровадження: комплекс організаційно-технічних заходів та методика управління режимами електроспоживання промислових об’єктів впроваджені ПрАТ «Кіровоградобленерго» та Інспекцією Держенергонагляду у Кіровоградській області згідно плану оптимізації режимів електроспоживання та збалансування обсягів виробництва електричної енергії з її споживанням. Методика комплексного управління режимами електроспоживання для оптимізації обласних енергетичних балансів взята до уваги та планується до використання Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації під час розробки заходів з енергозбереження та вирішенні питань підвищення рівня енергоефективності в Кіровоградській області. Запропонована система контролю рівня ефективності використання ЕЕ на промислових об’єктах, методика управління режимом електроспоживання промислових підприємств за рахунок технологічного ресурсу були використані під час формування та реалізації енергоефективних режимів електроспоживання виробничих цехів ПГО АПВТ «Фірма Ласка».

Публікації: основний зміст дослідження відображено у 28 наукових наукових працях.

Виконавці: Петрова К.Г., Серебренніков С.В.