Огляд пресиІнформаційно-аналітичні випуски НТСЕУ про стан та перспективи паливно-енергетичного комплексу України

forumЯк уникнути типових помилок за проєктування та монтажу фундаментних уземлювачів. 15.09.2023 11:00

5EXX Міжнародний енергетичний бізнес форум «5Е»

17-19 жовтня 2023 року

Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент у Центральноукраїнському національному технічному університеті - Автоматичне керування генерацією електроенергії відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі

Категорія: Публікації Опубліковано: П'ятниця, 16 жовтня 2020 Автор: НТСЕУ

Зміст статті

Автоматичне керування генерацією електроенергії відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі

При застосуванні установок з відновлюваними джерелами енергії на підприємствах, точка їх підключення до розподільної електричної мережі, як правило, співпадає з точкою приєднання електроспоживачів. Під час генерації електроенергії такою установкою спостерігається підвищення напруги в точці приєднання установки до мережі. В режимі реверсивного потоку потужності в розподільну мережу спостерігаються понаднормові завищені значення усталеного відхилення напруги. Існуючі системи автоматичного керування установок з відновлюваними джерелами показує, що всі вони реалізують такий підхід до автоматичного керування, за якого обмежується рівень генерації активної потужності в мережу в залежності від фіксованого значення уставки по напрузі. Недоліком цього є зниження фінансових надходжень від продажу електроенергії в мережу за «зеленим» тарифом, що пов’язане зі зниженням рівня генерації активної потужності в мережу. Тому задача удосконалення систем автоматичного керування установками з відновлюваними джерелами з метою забезпечення максимального рівня генерації електроенергії цими установками за умов дотримання нормально допустимих значень усталеного відхилення напруги в точці приєднання електроспоживачів до розподільної електричної мережі є актуальною.

Мета: забезпечення максимально можливого рівня генерації електроенергії установками з відновлюваними джерелами за умов дотримання нормально допустимих значень усталеного відхилення напруги в точці приєднання електроспоживачів до розподільної електричної мережі.

Науково-технічна продукція:

1) комп’ютерна імітаційна модель системи автоматичного керування установками генерації електроенергії, що містять відновлювані джерела;

2) методика визначення вектора керування установками генерації електроенергії, що містять відновлювані джерела енергії.

Практична значимість результатів: забезпеченні максимального рівня генерації електричної енергії установками з відновлюваними джерелами енергії за рахунок поліпшення характеристик систем автоматичного керування шляхом розрахунку та зміни в режимі реального часу уставки обмеження потужності генерації установками з відновлюваними джерелами енергії.

Впровадження:

Результати наукового дослідження використовуються при проектуванні систем електропостачання з використанням відновлюваних джерел енергії та їх систем автоматичного керування на ТОВ «Електроактив-монтаж».

Публікації: основний зміст дослідження відображено у 10 статтях у наукових фахових виданнях, з яких 2 статті у фахових виданнях України, занесеному до міжнародних наукометричних баз (Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, CiteFactor, Polish Scholarly Bibliography, ВІНІТІ (Російська академія наук)), 1 зарубіжна публікація у виданні, що цитується в наукометричній базі Index 6 тезах у збірниках праць конференцій.

Виконавці: Солдатенко В. П., Плєшков П. Г.