Огляд пресиІнформаційно-аналітичні випуски НТСЕУ про стан та перспективи паливно-енергетичного комплексу України

forumЯк уникнути типових помилок за проєктування та монтажу фундаментних уземлювачів. 15.09.2023 11:00

5EXX Міжнародний енергетичний бізнес форум «5Е»

17-19 жовтня 2023 року

Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент у Центральноукраїнському національному технічному університеті - Ресурсоенергозберігаючі режими роботи системи асинхронний електродвигун – робоча машина

Категорія: Публікації Опубліковано: П'ятниця, 16 жовтня 2020 Автор: НТСЕУ

Зміст статті

Ресурсоенергозберігаючі режими роботи системи асинхронний електродвигун – робоча машина

В Україні існує проблема зниження втрат активної енергії в системах електроприводу і робочих машинах. Суть проблеми полягає в тому, що в електродвигунах і робочих машинах втрачається значна кількість енергії, яка споживається для виконання корисної роботи. Однією з головних причин існування проблеми є низькі коефіцієнти корисної дії електродвигунів і робочих машин, недосконалість систем регулювання завантаження робочих машин. Аналіз результатів експлуатації електрообладнання показує, що аварійність асинхронного електродвигуна досить висока, що приводить до значних збитків у виробництві. Тому необхідним є проведення досліджень, які направлені на вивчення особливостей режимів роботи асинхронних електродвигунів в сукупності з робочими машинами і на розробку ресурсоенергозберігаючих режимів роботи останніх та технічних засобів керування роботою системи  «електродвигун – робоча машина».

Мета: підвищення експлуатаційної надійності асинхронних електродвигунів та зменшення втрат активної енергії в системі «електродвигун – робоча машина» за рахунок використання електромеханічних систем управління на базі розроблених ресурсоенергозберігаючих режимів роботи.

Науково-технічна продукція:

1) метод дослідження втрат активної потужності в асинхронному електродвигуні за допомогою кругової діаграми комплексу повної потужності втрат енергії у функції ковзання та коефіцієнта втрат;

2) метод дослідження витрати ресурсу ізоляції в електродвигуні;

3) технічні рекомендації щодо побудови пристрою функціонального діагностування режимів роботи системи «електродвигун – робоча машина» з урахуванням втрат електричної енергії в системі та витрат ресурсу ізоляції.

Практична значимість результатів:

1. Підвищення надійності роботи системи «електродвигун – робоча машина» за рахунок впровадження електромеханічних систем управління на базі розроблених ресурсоенергозберігаючих режимів роботи.

2. Зменшення втрат електроенергії та витрат на ремонтні роботи по відновленню асинхронного електродвигуна в процесі експлуатації за рахунок впровадження пристрою функціонального діагностування режимів роботи системи «електродвигун – робоча машина».

3. Збільшення ресурсу використання ізоляційної конструкції асинхронних електродвигунів за рахунок зменшення теплового зношення ізоляції внаслідок зменшення втрат активної потужності електродвигуна.

Впровадження: Наукова робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи ТДАТУ за науково-технічною програмою №1 «Розробка наукових систем, технологій і технічних засобів для задоволення технічної безпеки Південного регіону України» (державний реєстраційний номер 0102U000678), підпрограмою 1.6. «Розробка методів і засобів технічного сервісу електрообладнання та ресурсоенергозбереження», напрямком 1.6.4. «Розробка пристрою функціонального діагностування електродвигунів».

Публікації: зміст дослідження відображено у 7 наукових публікаціях.

 

Центральноукраїнський національний технічний університет