Огляд пресиІнформаційно-аналітичні випуски НТСЕУ про стан та перспективи паливно-енергетичного комплексу України

forumXVI Міжнародний форум «Паливно‑енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє», 6-8 листопада 2018

plan2018Перелік науково-технічних заходів (конференції, семінари, громадські обговорення, виставки, ювілейні заходи) в галузі енергетики на 2018 рік

НТСЕУ: історичний погляд

Категорія: Публікації Опубліковано: П'ятниця, 16 листопада 2012 Автор: НТСЕУ
history

Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ) є всеукраїнським громадським неприбутковим об’єднанням науковців, інженерів, економістів, фахівців, які працюють у галузі енергетики та електротехніки. Відповідно до чинного законодавства НТСЕУ зареєстровано Міністерством юстиції України як творче, громадське об'єднання вчених і спеціалістів із статусом всеукраїнського. У своїй роботі НТСЕУ спирається як на індивідуальних, так і на колективних членів Спілки – енергетичні та електротехнічні компанії і підприємства, інститути та навчальні заклади, підприємницькі структури, а також на створені при правліннях НТСЕУ громадські об’єднання фахівців за професійними інтересами.

Спілка має славну 130-річну історію, сталі наукові та інженерні традиції, активну громадянську позицію. НТСЕУ є правонаступником перших електротехнічних відділень VI Електротехнічного відділу Імператорського Російського технічного товариства, які створено в Україні у 1880 році в Києві, Катеринославі, Одесі. Визначну роль у створенні та забезпеченні діяльності цього товариства відіграли видатні вчені та інженери: А. Лодигін, В. Чиколєв, П. Яблочков, Д. Лачинов, О. Попов, А. Бородін, А. Струве, А. Тирмос, М. Доліво-Добровольський, Г. Городецький та інші фахівці. Завдяки їм це об'єднання стало найбільш впливовою громадською організацією в галузі електротехніки та електроенергетики.

Наші попередники - видатні енергетики й електротехніки Г. Кржижановський, Л. Красін, І. Александров, О. Вінтер, Г. Графтіо, М. Шателен та інші, об'єднали свої творчі зусилля і розробили перший довгостроковий план електрифікації Росії – План ГОЕЛРО, за яким майже третину нових енергетичних потужностей введено в Україні. А один з основних об'єктів плану ГОЕЛРО - Дніпровська ГЕС стала символом єднання праці, науки і техніки.

Значний внесок у створення могутнього енергокомплексу країни і забезпечення плідної співпраці вчених, інженерів та усіх працівників галузі зробили: К. Побегайло, П. Непорожній, Г. Клименко, В. Скляров, Є. Чулков, І. Швець, С. Лебєдєв, В. Толубинський, О. Мілях, І. Постніков, Л. Цукерник, М. Пасечник, О. Лейпунський, А. Шидловський, І. Чиженко, В. Холмський, В. Христич, Б. Стогній, І. Неклюдов, І. Вишневський, А. Долінський, І. Калініченко, В. Носачов, М. Озерний, М. Кошелєв, Ф. Сапожников, Г. Строков, І. Гончаров, С. Поташник, А. Гриценко, В. Семенюк, О. Шеберстов, В. Лучніков, І. Плачков, С. Чех, З. Буцьо, В. Беляев, Ф. Петканич, В. Ковач, В. Юрчук, Б. Костюк, Я. Шпак, О. Шпак, В. Носулько, В. Осадчук, М. Уманець, В. Токаревський, М. Штейнберг, Г. Копчинський, В. Бронніков, М. Шевченко, Г. Счастливий, О. Чабан, А. Праховник і багато інших членів товариства енергетиків – відомих фахівців, державних і громадських діячів.

12 грудня 1968 року делегатами регіональних відділень Науково-технічного товариства енергетиків та електротехніків створено Українське республіканське правління НТТЕіЕП. Першим головою УкрНТТЕіЕП обрано видатного інженера та організатора виробництва Г. Клименка, а його заступниками – О. Дупака, І. Калініченка, Б. Таранова. Очолювали науково-технічне товариство енергетиків протягом останніх десятиріч видатні фахівці-енергетики: Г. Клименко, А. Гриценко, В. Семенюк, О. Шеберстов, В Лучніков.

У 1991 р. товариство реорганізовано у Науково-технічну спілку енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ). Обов’язки віце-президентів НТСЕУ із цього часу виконують знані фахівці у галузі енергетики та інженерної науки і техніки, відомі громадські діячі О. Дупак, Б. Стогній, О. Чабан. Продовжуючи славні традиції своїх попередників, їх активну громадянську позицію, Спілка залучає широку наукову та інженерну громадськість до вирішення актуальних проблем енергетики.

Зважаючи на те, що НТСЕУ акредитовано при Комітеті Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, а Спілка є членом Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, Громадської ради при Мінприроди та Громадської ради при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України, а також з огляду на існуючі законодавчі акти, укази Президента України і постанови Кабінету Міністрів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і ролі громадських організацій у розбудові громадянського суспільства в Україні, Спілка має певні важелі впливу на формування науково-технічної та нормативно-правової політики в паливно-енергетичному комплексі України, залучення громадськості до формування енергетичної політики держави, забезпечення енергетичної та екологічної безпеки України. Цей вплив забезпечується шляхом науково-технічної, інформаційно-аналітичної, видавничої діяльності, проведення конференцій, семінарів, громадських слухань, фахового обговорення проектів інноваційно-інвестиційних планів розвитку та реформування енергетики країни.

При НТСЕУ створено Інститут енергетичних досліджень, який здійснює незалежні експертні оцінки відомчих рішень та систематичні інформаційно-аналітичні дослідження стану ПЕК.

Прикладом позитивних наслідків участі громадськості у законодавчо-нормативному забезпеченні роботи галузі є розробка творчим колективом НТСЕУ проекту Закону України "Про електроенергетику", проведення його громадського обговорення і наступне прийняття закону Верховною Радою України у 1997 році. Спілка також сприяла скасуванню мораторію на будівництво атомних електростанцій в Україні, що дозволило у 2005 році ввести в експлуатацію 2-й блок Хмельницької АЕС, а у 2006 році – 4-й блок Рівненської АЕС.

Спілка брала участь у розробленні Національної енергетичної програми до 2010 року, у визначенні основних засад проекту Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. Нині Спілка здійснює заходи щодо фахового та громадського обговорення основних засад оновленої Енергетичної стратегії і надання відповідних пропозицій.

НТСЕУ щороку організовує і проводить міжнародні науково-технічні конференції з проблемних питань розвитку енергетики.

НТСЕУ є одним з організаторів щорічних Всеукраїнських конкурсів "Молодь – енергетиці України" та "Лідер паливно-енергетичного комплексу України".

Спілка є співзасновником журналів "Енергетика та електрифікація", "Електроінформ", "Электрические сети и системы", "Енергозбереження, енергетика та енергоаудит", а також видає газету "Енергетика України в ХХІ столітті".

НТСЕУ плідно співпрацює із всеукраїнськими громадськими об'єднаннями енергетичного та екологічного спрямування, Международным союзом научных и инженерных общественных объединений, міжнародними організаціями та енергетичними товариствами інших країн.

Своєю діяльністю Спілка засвідчує шану енергетикам і електротехнікам усіх поколінь, самовідданою творчою працею яких створено могутній енергетичний комплекс нашої держави. Основна мета – гідно відповідати викликам ХХІ століття і потребам енергетичної галузі.