Огляд пресиІнформаційно-аналітичні випуски НТСЕУ про стан та перспективи паливно-енергетичного комплексу України

forumX Український енергетичний форум,
26-28 лютого 2019,
київський готель «Інтерконтиненталь»

plan2018Перелік науково-технічних заходів (конференції, семінари, громадські обговорення, виставки, ювілейні заходи) в галузі енергетики на 2018 рік

Загальна інформація про НТСЕУ

Категорія: Про НТСЕУ Опубліковано: Середа, 10 березня 2010 Автор: НТСЕУ

Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ) - незалежна громадська організація, що має 135-літню історію, сталі інженерні традиції і активну громадянську позицію. НТСЕ України об'єднує вчених, інженерів, економістів та інших фахівців, які працюють в галузі енергетики на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах, компаніях і фірмах різної форми власності. Відповідно до чинного законодавства НТСЕУ зареєстрований Міністерством юстиції України як творче, громадське об'єднання вчених і спеціалістів із статусом всеукраїнського. Діяльність Центрального правління Спілки та регіональних відділень НТСЕУ поширюється на всю територію України.

НТСЕУ є некомерційним безприбутковим громадським об'єднанням.

У своїй роботі Центральне правління і правління регіональних (обласних) організацій НТСЕУ спираються на колективних членів Спілки - енергетичні та електротехнічні компанії і підприємства, інститути, наукові і навчальні заклади, підприємницькі структури, а також на створені при правліннях НТСЕУ громадські об'єднання фахівців за професійними інтересами.

НТСЕ України із залученням провідних фахівців різних галузей знань та сфер діяльності готує рекомендації органам законодавчої і виконавчої влади України з науково-технічних проблем енергетики та формування енергетичної політики держави, екологічної безпеки України і відповідних задач енергетичного комплексу, опрацьовує відповідні концепції, програми та альтернативні енергетичні проекти, сприяє обміну знаннями та підвищенню кваліфікації працівників галузі (проводить конференції, симпозіуми, семінари тощо), здій-снює незалежну експертизу відомчих рішень, організує вивчення громадської думки щодо найважливіших питань розвитку енергетики і захисту навколишнього середовища.

Серед громадськозначущих акцій, які були проведені НТСЕУ останнім часом та мали громадсько-політичний резонанс, можна назвати забезпечення розробки основних положень і громадського обговорення проекту Закону України «Про електроенергетику»; проведення круглих столів і громадських обговорень проблем забезпечення надійної роботи Об'єднаної енергетичної системи України, розробки довгострокової енергетичної доктрини, стратегії і програми розвитку енергетики, наукового забезпечення планів розвитку енергетичного комплексу країни і формування відповідної інноваційно-інвестиційної політики та ін.

НТСЕУ в своїй діяльності плідно співпрацює із органами законодавчої та виконавчої влади України і всеукраїнськими громадськими об’єднаннями: Громадськими радами при Мінпаливенерго, Мінприроди і НКРЕ, Радою старійших енергетиків України, Українським ядерним товариством, профспілками енергетиків країни, різними партіями та громадськими об’єднаннями.