Огляд пресиУ черговому інформаційно-аналітичному випуску повідомляється про основні показники роботи ПЕК у червні та огляд преси з проблем паливно-енергетичного комплексу

ТЕФТеплоенергетичний факультет Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» запрошує абітурієнтів

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 рокуЗапрошуємо до обговорення проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року

Загальна інформація про НТСЕУ

Категорія: Про НТСЕУ Опубліковано: Середа, 10 березня 2010 Автор: НТСЕУ

Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України (НТСЕУ) - незалежна громадська організація, що має 135-літню історію, сталі інженерні традиції і активну громадянську позицію. НТСЕ України об'єднує вчених, інженерів, економістів та інших фахівців, які працюють в галузі енергетики на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах, компаніях і фірмах різної форми власності. Відповідно до чинного законодавства НТСЕУ зареєстрований Міністерством юстиції України як творче, громадське об'єднання вчених і спеціалістів із статусом всеукраїнського. Діяльність Центрального правління Спілки та регіональних відділень НТСЕУ поширюється на всю територію України.

НТСЕУ є некомерційним безприбутковим громадським об'єднанням.

У своїй роботі Центральне правління і правління регіональних (обласних) організацій НТСЕУ спираються на колективних членів Спілки - енергетичні та електротехнічні компанії і підприємства, інститути, наукові і навчальні заклади, підприємницькі структури, а також на створені при правліннях НТСЕУ громадські об'єднання фахівців за професійними інтересами.

НТСЕ України із залученням провідних фахівців різних галузей знань та сфер діяльності готує рекомендації органам законодавчої і виконавчої влади України з науково-технічних проблем енергетики та формування енергетичної політики держави, екологічної безпеки України і відповідних задач енергетичного комплексу, опрацьовує відповідні концепції, програми та альтернативні енергетичні проекти, сприяє обміну знаннями та підвищенню кваліфікації працівників галузі (проводить конференції, симпозіуми, семінари тощо), здій-снює незалежну експертизу відомчих рішень, організує вивчення громадської думки щодо найважливіших питань розвитку енергетики і захисту навколишнього середовища.

Серед громадськозначущих акцій, які були проведені НТСЕУ останнім часом та мали громадсько-політичний резонанс, можна назвати забезпечення розробки основних положень і громадського обговорення проекту Закону України «Про електроенергетику»; проведення круглих столів і громадських обговорень проблем забезпечення надійної роботи Об'єднаної енергетичної системи України, розробки довгострокової енергетичної доктрини, стратегії і програми розвитку енергетики, наукового забезпечення планів розвитку енергетичного комплексу країни і формування відповідної інноваційно-інвестиційної політики та ін.

НТСЕУ в своїй діяльності плідно співпрацює із органами законодавчої та виконавчої влади України і всеукраїнськими громадськими об’єднаннями: Громадськими радами при Мінпаливенерго, Мінприроди і НКРЕ, Радою старійших енергетиків України, Українським ядерним товариством, профспілками енергетиків країни, різними партіями та громадськими об’єднаннями.