Огляд пресиІнформаційно-аналітичні випуски НТСЕУ про стан та перспективи паливно-енергетичного комплексу України

forumЯк уникнути типових помилок за проєктування та монтажу фундаментних уземлювачів. 15.09.2023 11:00

5EXX Міжнародний енергетичний бізнес форум «5Е»

17-19 жовтня 2023 року

Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент у Центральноукраїнському національному технічному університеті - Підвищення ефективності експлуатації повітряних ліній розподільних електричних мереж в умовах ожеледоутворення

Категорія: Публікації Опубліковано: П'ятниця, 16 жовтня 2020 Автор: НТСЕУ

Зміст статті

Підвищення ефективності експлуатації повітряних ліній розподільних електричних мереж в умовах ожеледоутворення

Повітряні лінії електропередавання – найбільш чутлива ланка енергосистеми до природних ризиків. На сьогодні, в значної їх частини завершується розрахунковий строк служби, в той же час, зростають кліматичні навантаження внаслідок змін клімату. Тому, у даних умовах, використання існуючих систем плавки ожеледі струмами короткого замикання сумісно з інформаційними системами моніторингу ожеледоутворення не забезпечує надійної роботи повітряних ліній. Оскільки останні потребують удосконалення первинних вимірювальних перетворювачів та алгоритмів прогнозування ожеледоутворення. Тому необхідним є створення інформаційних  систем моніторингу стану повітряних ліній в умовах ожедеоутворення, на базі сучасних методів прогнозування та контролю ожеледно-паморозевих відкладень з можливістю їх апаратної та програмної інтеграції до комплексу технічних засобів платформи Smart Grid.

Мета: зниження відмов у електропостачанні на основі впровадження інформаційної системи моніторингу стану повітряних ліній розподільних електричних мереж при ожеледно-вітрових аваріях.

Науково-технічна продукція:

  • спосіб прогнозування часу початку утворення ожеледно-паморозевих відкладень на проводі повітряної лінії;
  • вимірювальний перетворювач ожеледоутворення на проводі;
  • макет блоку збору даних інформаційної системи моніторингу стану;
  • технічні рекомендації щодо побудови інформаційної системи моніторингу стану повітряних ліній в умовах ожеледоутворення.

Практична значимість результатів:

  1. Підвищення надійності роботи повітряних ліній розподільних електричних мереж за рахунок своєчасного проведення заходів щодо їх захисту від ожеледно-паморозевих відкладень;
  2. Зменшення витрат на відновлювальні роботи повітряних ліній після ожеледно-вітрових аварій.
  3. Подовження строку експлуатації повітряних ліній внаслідок зменшення часу дії екстремальних ожеледно-вітрових навантажень на їх конструктивні елементи.

Впровадження: Результати наукового дослідження були використані при розв’язанні задач технічного діагностування ожеледоутворення на проводах повітряних ліній розподільних електричних мереж у ПАТ Кіровоградобленерго.

Публікації: основний зміст дослідження відображено у 20 наукових публікаціях, з яких: 2 статті – у виданнях включених до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Since, та 5 – у патентах України.

Виконавці: Козловський О. А., Орлович А. Ю.